» Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy.

Wstecz: Jak pomóc osobie niewidomej?
Dalej: Szkoła dla rodziców i wychowawców