BIP Poradni

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na badania
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
 • Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie opinii
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Dysleksja - druk skierowania na badania do PP-P
 • Karta zgłoszenia nauczyciela na szkolenie
 • Plan Działań Wspierających
 • Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • Wniosek o wydanie opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Zgłoszenie dziecka przedszkolnego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Wniosek o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach badań

Poradnia Wałcz

 
 

Dokumenty w formacie *.rtf