BIP Poradni

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

Poradnia Wałcz

Dyrektor mgr Marek Syrnyk, pok. 216, wew. 21

Psycholodzy:

1. mgr Mirosława Ustrzycka, pok. 218, tel. wew. 23
2. mgr Anna Dyczko, pok. 206, tel. wew. 28
3. mgr Agnieszka Olędzka, pok. 207. tel. wew. 27
4. Miłosz Wnuk, pok. 206 wew. 28
5. Krystian Zieliński, pok. 217 wew. 22

Pedagodzy:

6. mgr Marek Syrnyk, pedagog, doradca zawodowy, pok. 216, tel. wew. 21
7. mgr Teresa Machalska, pok. 207, tel. wew. 27
8. mgr Aleksandra Sikorska, pok. 217, tel. wew. 22

Pedagodzy-logopedzi:

9. mgr Beata Kukawka, pok. 208, tel. wew. 26
10. mgr Agnieszka Kubryń-Pierzak, pok 208, wew. 26

Administracja i obsługa:

11. Lilla Gąsiorowska, pok. 212, tel. wew. 24
12. Monika Gwozdecka - księgowa
13. Zofia Nasiek

Lekarz-konsultant:

14. Liliana Piórek-Baj