» Przed rozpoczęciem przez dziecko nauki szkolnej

Wstecz: Opóźniony rozwój mowy
Dalej: Specjalne potrzeby edukacyjne i dzieci przewlekle chore