BIP Poradni

Badanie zmysłów

Badania przesiewowe - na wniosek rodzica/opiekuna - prowadzone są u dzieci z podejrzeniem wad zmysłów oraz diagnozowanych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.

Badania wykonywane na Platformie do Badań Narządów Zmysłów:

Poradnia Wałcz