BIP Poradni

Cele i zadania

Poradnia Wałcz

1. Poradnia działa na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie:

2. Placówka współdziała w tym zakresie z przedszkolami i szkołami wszystkich typów.

3. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie – obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 0 do 19 lat. Przyjęcia odbywają się na podstawie wniosku rodziców, samorzutnych zgłoszeń pełnoletnich uczniów oraz skierowań ze szkoły (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).

4. PPP działa na terenie całego powiatu wałeckiego.

5. W placówce działają ponadto:

6. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

Poradnia Wałcz7. Poradnia prowadzi działalność orzekającą wydając:

8. Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek : 8 – 17
Środa, piątek: 8 – 15

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu
ul. Południowa 10 B
78 – 600 Wałcz
tel/fax 0-67 387 16 29
tel. 0-67 387 20 14
e-mail: pppwalcz@o2.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Poradni w Wałczu:
http://ppp.walcz.ibip.pl/public/