BIP Poradni

Ćwiczenia dla uczniów z dysleksją

Przykładowe ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową dla uczniów z dysleksją rozwojową typu słuchowego lub słuchowo-wzrokowego i dzieci z dysfunkcją wzroku.

Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową (ogólne)

Ćwiczenia doskonalące słuchową analizę i syntezę sylabową wyrazów

Lew Nikodem miał dużą nadwagę, zdobył się więc na odwagę i postanowił schudnąć dwadzieścia dwa kilogramy.
Nie pozwalamy uczniom na zapis tekstu lub wyrazów, w których występują poszukiwane sylaby - ważne aby analiza sylabowa dokonała się wyłącznie przy udziale kanału słuchowego.

Stopniowanie trudności polega na stosowaniu bardziej rozbudowanych i zawierających więcej szukanych sylab tekstów oraz szybkości odczytu.

Ćwiczenia doskonalące słuchową analizę i syntezę wyrazową

Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę głoskową i literową wyrazów

Monika Gwozdecka