BIP Poradni

Przedmiot działalności

Placówka oświatowa

Poradnia Wałcz

Działa na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie:

Placówka współdziała w tym zakresie z przedszkolami i szkołami wszystkich typów.

Zasady przyjęć:

Pomoc świadczona jest nieodpłatnie

W placówce działa Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami.
PPP działa na terenie całego powiatu wałeckiego.

Godziny otwarcia:

Adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu ul. Wojska Polskiego 41
78 - 600 Wałcz
tel. 67 387 16 29