BIP Poradni

W trosce o emocjonalny rozwój dziecka

Poradnia WałczDziecko otoczone od urodzenia miłością, atmosferą wzajemnej życzliwości i akceptacji, poszanowania dla jego osoby, wspierającą je w poczuciu własnej wartości, czuje się bezpieczne i ma szansę na to, by jego rozwój emocjonalny przebiegał prawidłowo. Doświadczanie natomiast od najmłodszych lat częstej krytyki, nadmiernych wymagań i kar, niepowodzeń i ciągłych konfliktów, kształtuje u dziecka poczucie zagrożenia i niską samoocenę, zakłócając tym samym jego emocjonalne funkcjonowanie.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej lub szkolnej jest bardzo często momentem ujawnienia lub nasilania się zaburzeń emocjonalnych, gdyż jest momentem dla dziecka bardzo trudnym i pełnym zmian. Wymaga bowiem od dziecka pozostawania bez opieki rodziców, konieczności dzielenia się uwagą ważnych osób, wykazywania się wytrzymałością w realizacji zadań, podporządkowania się regułom, nakazom i zakazom, samokontroli emocji i zachowania, tolerowania oceny i rywalizacji oraz współpracy z rówieśnikami. Zaburzenia emocjonalne mogą objawiać się różnorodnie, np.: niekontrolowanymi wybuchami złości, agresją fizyczną lub słowną, zwiększoną pobudliwością lub zahamowaniem psychoruchowym, zakłóceniami w koncentracji uwagi, nieśmiałością, mimowolnym moczeniem się, nadmierną lękliwością w stosunku do obowiązków szkolnych czy kontaktów rówieśniczych. Towarzyszyć im mogą także charakterystyczne reakcje wegetatywne oraz wzmożone napięcie psychiczne i mięśniowe.

W sytuacji, gdy rozwój emocjonalny dziecka przebiegł nieprawidłowo emocje, które w swej pierwotnej istocie są pozytywnym napędem ludzkiego życia, stają się siłą destrukcyjną, zakłócającą prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich sferach jego aktywności.

Każdy nauczyciel może w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na emocjonalny rozwój swoich uczniów. Przyniesie to korzyści nie tylko samemu dziecku, ale również ułatwi nauczycielowi pełnienie jego obowiązków. Chcąc pomóc swojemu sprawiającemu trudności uczniowi, nauczyciel powinien:

Anna Dyczko