BIP Poradni

SPE i dzieci przewlekle chore

 • Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu.
 • Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
 • Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
 • Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
 • Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
 • Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne. Praca zespołu nauczycieli (...).
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.
 • Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole.
 • Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu?
 • Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców.

Poradnia Wałcz

 
 

Dokumenty w formacie *.pdf