BIP Poradni

Zasady przyjęć

Poradnia Wałcz

  1. Pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Samorzutne zgłoszenie
  3. Zgłoszenie za pośrednictwem szkoły z pisemną zgodą rodziców

W poradni działa rejestracja (jest możliwość rejestracji telefonicznej) w godzinach od 8.00 - 15.00.
Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością załatwiane są sprawy losowe.

Tryb odwoławczy

Adres:

71-615 Szczecin
ul. Matejki 6 B