BIP Poradni

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

Poradnia Wałcz

Dyrektor mgr Marek Syrnyk, pok. 216, wew. 21

Psycholodzy:

1. mgr Mirosława Ustrzycka, pok. 218, tel. wew. 23
2. mgr Anna Dyczko, pok. 206, tel. wew. 28
3. mgr Agnieszka Olędzka, pok. 207. tel. wew. 27
4. mgr Miłosz Wnuk, pok. 206 wew. 28
5. mgr Krystian Zieliński, pok. 217 wew. 22
6. mgr Agnieszka Symonowicz, pok. 207, tel. wew. 27

Pedagodzy, logopedzi:

7. mgr Marek Syrnyk, pedagog, doradca zawodowy, pok. 216, tel. wew. 21
8. mgr Teresa Machalska, pok. 207, tel. wew. 27
9. mgr Aleksandra Sikorska, pok. 217, tel. wew. 22
10. mgr Monika Gwozdecka, pok. 219, tel. wew. 25
11. mgr Beata Kukawka, pok. 208, tel. wew. 26
12. mgr Agnieszka Kubryń-Pierzak, pok 208, wew. 26
13. mgr Aleksandra Jabłońska - I piętro, tel. 67 281 39 15

Administracja i obsługa:

14. Lilla Gąsiorowska, pok. 212, tel. wew. 24
15. mgr Monika Gwozdecka - księgowa
16. Zofia Nasiek

Lekarz-konsultant:

17. Barbara Gawrońska