Witamy na naszej stronie!

Dyrektor PoradniZapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Pragniemy, by zawarte w niej informacje przyczyniły się do lepszego poznania specyfiki naszej pracy oraz wpłynęły na zacieśnienie kontaktów między poradnią a placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi oraz rodzicami – we wspólnych działaniach na rzecz dziecka.

Placówka nasza istnieje od 1967 roku, a więc już ponad 40 lat służymy pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W ciągu tego okresu zmieniały się metody i formy naszych oddziaływań - od pracy głównie diagnostycznej i kwalifikacyjnej, do terapeutycznej, doradczej i wspomagającej wychowawczą oraz edukacyjną funkcję rodziny i szkoły.

Wejście

Na skróty


O nas

Informacje o naszej placówce.

Wejście

Vademecum pojęć

Vademecum pojęć stosowanych w poradni.

Wejście

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania.

Wejście

Porady pedagoga

Artykuły pedagoga.

Wejście

Porady psychologa

Artykuły psychologa.

Wejście

Porady logopedy

Artykuły logopedy.

Wejście

Siedziby Poradni


Wejście
Wsparcie szkół
 • Organizacja szkoleń Rad Pedagogicznych - eksperci zewnętrzni.
 • Organizacja szkoleń otwartych dla nauczycieli.
 • Prowadzenie kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych.
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych przez pracowników poradni.
 • Organizacja i koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia.
 • Mediacje.
Zajęcia dla  dzieci
 • Zasady efektywnego uczenia się.
 • Moje zainteresowania i preferencje zawodowe.
 • Sposoby wyrażania emocji.
 • Matura a stres.
 • Sprawdzian a stres.
 • Egzamin a stres.
Zajęcia dla rodziców
 • Znaczenie grupy rówieśniczej.
 • Potrzeby psychiczne dzieci.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci.
 • Samookaleczenia.
 • Kary i nagrody w procesie wychowania.
 • Rola rodziny w przełamywaniu trudności szkolnych dziecka.
Rady Pedagogiczne
 • Sposoby wyrażania emocji.
 • Zasady konstruowania IPET-ów.
 • Interpretowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dopalacze – czynniki ochronne i czynniki ryzyka.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Dysleksja rozwojowa.
 • ADHD – diagnoza i terapia.
 • Stres w zawodzie nauczyciela.