BIP Poradni

Aktualności

Czytaj: Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Strona 1 z 11  > >>

    23.10.2023

PPP Wałcz

    25.04.2023
    02.03.2023

PPP Wałcz

    28.09.2022

PPP Wałcz

    06.04.2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu zaprasza do udziału w szkoleniu:

Profilaktyka problemowa uzależnień.

Szkolenie organizowane jest z ramienia Salonu Edukacyjnego Empiria w Szczecinie

Prowadzący: dr Romualda Małgorzata Kosmatka absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca: Zasoby osobiste osób bezdomnych a strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, promotor – prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus). Ukończyła studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie: systemowej terapii rodzin, terapii behawioralno-poznawczej, dialogu motywującego, nauk o rodzinie oraz coachingu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Główne obszary zainteresowań badawczych to: psychologia rozwoju, problemy zdrowia publicznego, m.in. starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, komunikacja interpersonalna oraz coaching. Autorka artykułów przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku szkolnym. Bierze udział w konferencjach, seminariach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.

Przez wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego pedagogów i psychologów szkolnych, pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog. Aktualnie nauczyciel akademicki, prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i terapeutyczną, realizuje liczne kursy i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich.

 • Forma: wykłady, warsztaty
 • Czas trwania: 14 godzin
 • W dniach 19, 20 maja 2022 r.
 • dzień 1 – godz. 9.00 – 16.00
 • dzień 2 – godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna PPP w Wałczu, przy ulicy Południowej 10b.

Koszt szkolenia: 350 zł (brutto) (cena obejmuje: 14-godzinne szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę, na podstawie której dokona płatności. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie danych płatnika faktury.
Ewentualne wątpliwości i pytania dotyczące powyższego szkolenia prosimy kierować pod numer tel. 673871629  Agnieszka Olędzka – psycholog PPP Wałcz lub pod adresem: aopppwalcz@gmail.com

Zgłoszenia można dokonać do 30.04.2022 r.    

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Treści szkolenia:

 1. Profilaktyka uzależnień a profilaktyka problemowa. Współczesne koncepcje profilaktyki – wprowadzenie w teoretyczny kontekst działań i modeli współczesnej profilaktyki. Warunki skuteczności oddziaływań profilaktycznych.
 2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Rola rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych.
 3. Kryteria uzależnień wg ICD-11. Ogólne mechanizmy powstawania uzależnień (substancjonalnych i behawioralnych). Wzorce rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży. Psychologiczny i pedagogiczny kontekst powstawania uzależnień.
 4. Samouszkodzenia niesamobójcze. Funkcje i uwarunkowania samouszkodzeń. Samouszkodzenia niesamobójcze a próby samobójcze. Sygnały ostrzegawcze i pomoc.
 5. Prezentacja i analiza dostępnych testów diagnostycznych w zakresie wystąpienia uzależnień.
 6. Przegląd procedur reagowania w przypadku pojawienia się w szkole substancji psychoaktywnych lub przypominających substancje psychoaktywne bądź podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem takich substancji.
 7. Opracowanie procedur interwencyjnego reagowania w szkole. Oddziaływania profilaktyczne w pracy z  uczniem, rodzicami i nauczycielami. Zasady i formy współpracy, metody pokonywania barier psychologicznych.
 8. Gdzie i jak szukać pomocy dla osób z ryzykiem uzależnienia bądź uzależnionych.
    31.03.2022

Rozporządzenie - link:


Strona 1 z 11  > >>