BIP Poradni

Pytania i odpowiedzi

Poradnia WałczPrzede wszystkim dziękujemy Państwu za sformułowanie pytań. Poniżej przedstawiamy na nie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, iż będą one dla Państwa pomocne i pomogą lepiej zrozumieć zarówno stanowisko poradni w niektórych kwestiach, jak też procedury, zasady i sposób wydawania opinii i orzeczeń.

Oprócz tego dołączamy także inne materiały, które - mamy taką nadzieję - pozwolą na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w poradnictwie, niektórych sformułowań, czy też zasad opiniowania i orzecznictwa.

Państwa pytania i wątpliwości zostały przez nas ujęte tak, jak zostały one sformułowane. W niektórych jedynie przypadkach (gdy zagadnienie zostało określone niezbyt precyzyjne lub dane pojęcie nie funkcjonuje) pozwoliliśmy sobie na zastosowanie cudzysłowu.

Dyrektor Marek Syrnyk

 

<< <  Strona 15 z 15

  Pytanie 15

Orzeczenia PPP pod kątem wymagań OKE.

Patrz:

Czy istnieje możliwość, aby wałecka PPP wydając orzeczenie o kształceniu specjalnym wydawała konkretne warunki przystąpienia uczniów do sprawdzianu lub egzaminu (tak jak robi to CPP w Szczecinie)? - pytanie 5


<< <  Strona 15 z 15