BIP Poradni

Empatia

Empatia - czym jest i dlaczego jest tak ważna?

Aktualnie w środkach masowego przekazu możemy usłyszeć dużo na temat empatii. Jest ona szczególnie ważna teraz, gdy wielu naszych sąsiadów zza wschodniej granicy potrzebuje pomocy. Lecz czym jest empatia?

Literatura podaje, że empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Jest zatem zdolnością człowieka do rozpoznawania myśli lub uczuć innej osoby oraz adekwatnego reagowania na nie.

Empatia to po prostu  uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby drugiego człowieka. Istotny jest fakt, że jest to  jedna z umiejętności, które można kształtować. Człowiek empatyczny, to człowiek, który rozumie uczucia, postawy i działania innych osób. Jest w stanie spojrzeć na otaczający nas świat oczami innych ludzi i wyobrazić sobie, co druga osoba czuje, a wielokrotnie nawet przeżywać z nią pewne sytuacje. W związku z tym jest też w stanie udzielić jej odpowiedniej pomocy.

Działanie na rzecz innych wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Kiedy pomagamy, pojawiają się w nas pozytywne emocje. Rozwijanie w sobie empatii pomaga w walce z depresją, łagodzi stres czy objawy nerwicy. Empatia poprawia jakość naszego życia w społeczeństwie, ponieważ pozwala nam przewidywać reakcje i zachowania innych osób. Im bardziej jesteśmy empatyczni, tym łatwiej znaleźć nam kompromisi porozumieć się w konfliktowych sytuacjach.

W jaki sposób nasze dzieci mogą nauczyć się empatii? Doświadczając jej. Małe dzieci często nie są w stanie nazwać przeżywanych emocji, nie zawsze je rozumieją. Do nabycia tych kompetencji potrzebują rodziców i innych dorosłych. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko w przyszłości potrafiło uważne wsłuchiwać się w uczucia i potrzeby drugiego człowieka, to pozwólmy mu teraz na kontakt z uczuciami i potrzebami, pozwólmy mu czuć to, co czuje.

Empatia ułatwia poznanie uczuć i zachowań innych ludzi. Jest nie tylko podstawową umiejętnością umożliwiającą budowanie udanych relacji osobistych i odnoszenie sukcesu zawodowego, ale pozwala też zrozumieć innych, co sprawia, że ludzie  postępują moralnie i przyzwoicie. Parafrazując słowa Astrid Lindrgen możemy powiedzieć, że to jak jutro będzie wyglądać świat, w znacznej mierze zależy od stopnia empatii tych, których dziś uczymy czytać. Pamiętajmy: Warto pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują!

Literatura:

Miłosz Wnuk