BIP Poradni

Dziecięca Skala Rozwoju - DSR

W naszej poradni, istnieje możliwość diagnozy dziecka w wieku od 2 miesięcy do 3 lat Dziecięcą Skalą Rozwoju DSR.

Narzędzie to służy do przeprowadzenia wczesnej diagnozy poziomu rozwoju, pozwalając na ocenę jego prawidłowości oraz określanie kierunku ewentualnych oddziaływań stymulujących czy korygujących słabsze strony funkcjonowania dziecka.

Poradnia Wałcz