BIP Poradni

Rys historyczny

PoradniaStarania o utworzenie w Wałczu poradni rozpoczęły się wiosną 1966 roku. Inicjatorem jej powołania była Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Koszalinie. W wyniku późniejszego porozumienia pomiędzy Inspektoratem Oświaty w Wałczu i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie, z dniem 01.09.1966 roku uruchomiony został w Wałczu Punkt Konsultacyjny Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koszalinie. Punkt stanowił zalążek przyszłej poradni i działał do 31 grudnia 1966r. Z dniem 1 stycznia 1967 roku, na podstawie uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (nr 49/764/66 z dn. 19.10.1966r.), punkt został przekształcony w Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Wałczu.

Obejmowała ona swoim działaniem gminy: Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Szydłowo, Człopę i częściowo Jastrowie. W następnym okresie gminy Szydłowo, Człopa oraz Jastrowie przeszły pod opiekę poradni w Pile, Złotowie i Trzciance.

Od 1975r. wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju, organem prowadzącym poradnię zostało Kuratorium Oświaty w Pile. Funkcję tę pełniło do końca 1998r. Pierwsza siedziba poradni mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu, przy ulicy Robotniczej. Placówka funkcjonowała tam do 1981 roku, kiedy to została przeniesiona na ulicę Kościuszki (dzisiejszy "Biały Domek”).

Od 1984 do 2003 roku poradnia działała w budynku przy ul. Wojska Polskiego 41, natomiast od listopada 2003 do dnia dzisiejszego placówka funkcjonuje przy ul. Południowej 10B. Ważną datą w historii placówki była zmiana nazwy na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która została wprowadzona decyzją Kuratora Oświaty w Pile dnia 10.09.1993 roku.

Organem prowadzącym placówkę od 1 stycznia 1999 roku jest Starostwo Powiatowe w Wałczu. Natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Od tego samego okresu zwiększył się rejon działania poradni. Aktualnie obejmuje on teren 5 gmin powiatu wałeckiego: miasto i gminę Człopa, miasto i gminę Tuczno, miasto i gminę Mirosławiec, gminę wiejską Wałcz i gminę miejską Wałcz. Oznacza to, iż swoją opieką poradnia obejmuje ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży, w wieku od 0 do 19 roku życia.